Kategoriler

Satış Sözleşmesi

İşbu Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) ve bu sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçasını oluşturan tüm ekler, bir taraftan ÇEVRE GIDA VE UNLU MAM. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, satıcıya ait web sitesine kimlik bilgilerini girerek üye olan ve bu site vasıtasıyla ürün veya hizmet siparişi veren gerçek veya tüzel kişiler (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında, alıcının işbu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini, ilgili web sitesinin bulunduğu elektronik ortamda onaylayarak siparişini teyit etmesi anında ve aşağıdaki şartlar dairesinde düzenlenmiş ve hükümlerini doğurmaya başlamıştır.

 
1. TANIMLAR:
Satıcı: 370966-318548 Sicil numarası ile İstanbul Ticaret Odası’nda kayıtlı, Raşit Rıza Sok. No:9/ A, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresindeki ÇEVRE GIDA VE UNLU MAM. SAN. VE TİC. A. Ş. (Tel: 0 213 48 48)
 
Site: Satıcının sahibi olduğu www.cevrepastaneleri.com isimli alan adından ve bu siteye bağlı alt alan adlarından oluşan Web Sitesi.
 
Alıcı: Siteye üye olurken belirttiği adreste bulunan ve bu site vasıtasıyla satıcıya ait ürün veya hizmet siparişi veren ve işbu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yine bu sitenin bulunduğu elektronik ortamda onaylayarak siparişini teyit eden gerçek veya tüzel kişiler.
 
Ürün: Satıcının üretimini yaptığı ve sitesinde sunduğu ürünler ile sağladığı hizmetler. 
 
2. SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ: 
2.1 İşbu sözleşmenin hükümlerini doğurabilmesinin ilk şartı, sipariş vermek isteyen alıcıların siteye Madde 3 uyarınca üye olmasıdır. Üyeliğini tamamlayan alıcıların, üye bilgilerini girerek ürün siparişini tamamlamasından sonra, siparişe ait ön bilgilerin yer aldığı ekranda ödeme şeklini seçip, “Satış Sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazan kutucuğu işaretleyerek siparişini teyit etmesi gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra, satıcıdan alıcıya, siparişin alındığını teyit eden bir e-posta ve ardından, siparişin akıbetine dair bir başka e-posta gönderilecektir. 
 
2.2 Alıcı yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu andan itibaren işbu sözleşme ve ekleri, taraflar arasında hükümlerini doğurmaya başlar. Satıcı tarafından ayrıca yazılı olarak kabul edilmiş olmadıkça, işbu sözleşmeye aykırı hiçbir şart veya koşul taraflar arasında geçerli olmayacaktır. 
 
3. ÜYELİK:
3.1 İşbu sözleşmenin hüküm ifade edebilmesinin ilk şartı olan üyelik için, alıcının, satıcı tarafından kendisine online olarak sunulan formu doldurması gerekmektedir. Alıcı bu formda, Ad ve Soyadını, e-posta adresini, posta adresini ve telefon numaralarını mutlaka girmek zorundadır. Bu formda ayrıca alıcı, güvenlik tedbiri olarak gizli ve kişisel bir şifre belirlemek durumundadır. Alıcı tüm bu bilgilerin, satıcı tarafından otomatik olarak nominatif veri şeklinde kaydedildiğini ve alıcının dosyalarını ve/veya detaylı faturasını oluşturduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
3.2 Alıcı, site dahilin de kendisi tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, alıcı tarafından verilen bu bilgilerin doğruluğunu ve alıcının kimlik ve fiziksel adresini doğrulama hakkını saklı tutmakla beraber, satıcının, bu verilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak eğer gerekli görülürse, alıcının kimlik fotokopisi teslimden önce talep edilebilir. Alıcı tarafından verilen bu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan satıcı sorumlu tutulamaz.
 
3.3 Tüm bu kimlik bilgilerinin girilmesi ve şifrenin oluşturulmasından sonra, satıcının bu üyelik başvurusunu onaylaması ile üyelik işlemi tamamlanır. Alıcı her siparişi sırasında, kişisel e-postası ile gizli şifresini sitedeki ilgili alanlara girerek üyelik girişini yapar. Bu kişisel araçların girilmesi ile gerçekleştirilen her bir üyelik girişinin, alıcı kimliğinin ispatı sonucunu doğurduğu alıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.
 
3.4 Alıcıların üye girişini sağlayan bu kişisel ve gizli araçların (e-posta, şifre vs.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasıyla ilgili hususlar, tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, kendi rızası olmaksızın bu araçların üçüncü kişilerce kullanıldığını tespit ettiğinde, bu durumu derhal satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Alıcının, bu kişisel ve gizli üye giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı, alıcının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden satıcının doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
3.5 Üye girişini sağlayan bu kişisel ve gizli araçların, alıcı tarafından bir üçüncü kişiye verilmesi halinde, bu kişinin araçları kullanarak üye girişi yapması ve sipariş vermesi durumunda, alıcı bu siparişlerden de sorumlu olur. Alıcı, kendi kişisel ve gizli araçlarının kullanılması suretiyle verilen herhangi bir siparişe itiraz etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.6 İşbu madde kapsamında alıcı tarafından girilen tüm bu kimlik bilgilerinin satıcı tarafından ne şekilde korunduğu, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Ve Güvenlik Politikası metninde düzenlenmiştir. Bu metne ulaşmak için tıklayınız. 
 
4. SİPARİŞ:
4.1 Alıcı Madde 3 uyarınca siteye üye olduktan sonra, kendisine ait giriş araçlarını kullanarak üye girişini yapar. Girişi yaptıktan sonra, sipariş vereceği ürünleri ve adetlerini seçer ve siparişini tamamlar. Bundan sonra alıcı, eğer ürünler kendisinden farklı bir kişiye teslim edilecek ise, bu kişinin ad ve soyadı ile adres bilgilerini ve Madde 6’da belirtildiği şekilde teslimat bilgilerini girer. Tüm bu bilgilerin girilmesinden sonra da, Madde 5’de belirtildiği şekilde siparişe ait ön bilgilerin yer aldığı ekranda ödeme şeklini seçerek gerekli bilgileri yazar ve aynı ekrandaki “Satış Sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazan kutucuğu işaretleyerek siparişini teyit eder. İşbu sözleşme bu andan itibaren taraflar arasında hüküm ifade etmeye başlar. Siparişin alıcı tarafından teyidinden sonra, sipariş numarası ekranda gösterilir ve siparişin alındığına dair bir teyit e-postası ve ardından siparişin akıbetine dair bir başka e-posta alıcıya gönderilir. 
 
4.2 Gönderilen ikinci e-posta, siparişin akıbeti ile verilen siparişin TL cinsinden toplam fiyatını, sipariş numarasını ve müşterinin satın almış olduğu ürünlerin listesini gösterir siteye yönlendiren bir bağlantıyı içerir.
 
5. FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI:
5.1 Sitede gösterilen ürün fiyatları KDV dahil fiyatlar olup, diğer masraf kalemlerini (nakliye ücreti, sigorta, vs.) içermemektedir. Bu fiyatlar TL cinsinden olup, ödemeler yine TL cinsinden yapılır.
 
5.2 Söz konusu ürün fiyatlarında satıcı tarafından dönemsel olarak yapılan değişiklikler, alıcının siparişini tamamlamasından önce kendisine bildirilecektir.
 
5.3 Alıcı tarafından sipariş ile ilgili gerekli tüm bilgilerin girilmesinden sonra ekrana gelen ‘Sipariş Özeti’ sayfasında, siparişe ait diğer ön bilgiler yanında seçilen ürünler, bu ürünlerin adeti, birim fiyatları ve eğer varsa indirim miktarı ile nakliye ücreti gösterilir. Bu kalemlerin yekünü, alıcıdan tahsil edilecek nihai tutarı oluşturur.
 
5.4 Kredi Kartı İle Online Ödeme: Alıcı tarafından gerekli tüm bilgilerin girilmesinden sonra ekrana gelen ve siparişin ön bilgilerini içeren ‘Sipariş Özeti’ sayfasında, alıcı, “Kredi Kartı İle Online Ödeme” seçeneğini işaretlediği takdirde, Kredi Kartı bilgilerini girecek ve “Satış Sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazan kutucuğu işaretleyerek siparişini teyit edecektir. Alıcı tarafından girilen Kredi Kartı bilgilerinin başarılı bir şekilde işlemden geçirilmesi ve onaylanması ile alıcı borcunu ifa etmiş olacaktır. Bu durum, ekranda açılan sayfa ile hemen teyit edilir ve bu sayfada ayrıca sipariş numarası yer alır. Satıcı ancak, belirtilen şekilde ödemenin yapılması halinde alıcının siparişini işleme alır ve belirttiği adrese ürünleri teslim eder. İşbu sözleşme uyarınca, ancak alıcının borcu belirtilen şekilde ifa edildiği takdirde satıcının borcunun ifa edileceği, alıcı tarafından gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Alıcının verdiği Kredi Kartı bilgileri ışığında ödeme işlemi başarısız olur ve onaylanmazsa, işbu sözleşme hükümsüz hale gelir ve netice olarak satıcı borcunu ifa yükümlülüğünden tamamen kurtulur.
 
İşbu paragraf kapsamında alıcı tarafından girilen Kredi Kartı bilgilerinin güvenliği, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Ve Güvenlik Politikası metninde düzenlenmiştir. Bu metne ulaşmak için tıklayınız.
 
5.5 Kredi Kartı İle Kapıda Ödeme: Alıcı tarafından gerekli tüm bilgilerin girilmesinden sonra ekrana gelen ve siparişin ön bilgilerini içeren ‘Sipariş Özeti’ sayfasında, alıcı, “Kredi Kartı İle Kapıda Ödeme” seçeneği ile “Satış Sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazan kutucuğu işaretleyerek siparişini teyit ettiği takdirde, ürünlerin teslim edileceği adreste ilk önce Mobil POS makinası vasıtasıyla alıcının ödemesi tahsil edilir. Bu şekilde ödemenin gerçekleştirilememesi halinde, alıcı, tutar aynı kalmakla beraber ödemesini nakit olarak da yapabilir. Her iki şekilde de alıcının ödemesi gerçekleştirilemez ise satıcı borcunu ifa yükümlülüğünde tamamen kurtulur. Buna mukabil alıcının nakliye ücreti ödeme borcu geçerliliğini sürdürdüğü gibi, alıcının, satıcının bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin yükümlülüğü de doğar. Alıcı bu durumu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 
5.6 Kapıda Nakit Ödeme: Alıcı tarafından gerekli tüm bilgilerin girilmesinden sonra ekrana gelen ve siparişin ön bilgilerini içeren ‘Sipariş Özeti’ sayfasında, alıcı, “Kapıda Nakit Ödeme” seçeneği ile “Satış Sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazan kutucuğu işaretleyerek siparişini teyit ettiği takdirde, ürünlerin teslim edileceği adreste ilk önce alıcının ödemesi nakit olarak tahsil edilir. Bu şekilde ödemenin gerçekleştirilememesi halinde, alıcı, tutar aynı kalmakla beraber ödemesini Mobil POS makinası vasıtasıyla Kredi Kartı ile de yapabilir. Her iki şekilde de alıcının ödemesi gerçekleştirilemez ise satıcı borcunu ifa yükümlülüğünde tamamen kurtulur. Buna mukabil alıcının nakliye ücreti ödeme borcu geçerliliğini sürdürdüğü gibi, alıcının, satıcının bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin yükümlülüğü de doğar. Alıcı bu durumu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
 
5.7 Sipariş edilen ürünler için Kredi Kartı ile ödemede, satıcı tarafından kabul edilen Kredi Kartları VISA ve MASTERCARD’dır.
 
5.6 Satıcı, herhangi bir sipariş için herhangi bir nedenden ötürü sadece Elektronik Transfer (EFT veya Havale) yoluyla ödeme talep etme hakkını saklı tutar
 
6. TESLİMAT:
6.1 Satıcı sadece İstanbul ili içerisinde teslimat yapmaktadır. Ürünler, alıcı tarafından sipariş sırasında belirtilen adrese, yine alıcı tarafından belirtilen gün ve zaman aralığı içerisinde teslim edilir. Belirtilen gün içerisinde teslimat için, 10:00-14:00, 14:00-18:00 ve 18:00-22:00 olmak üzere üç farklı zaman aralığı alıcının seçimine sunulmuştur. Ürünler, seçilen zaman aralığı içinde teslim edilecek olup, sipariş konusu ürüne bağlı özel durumlar, hava şartları ve trafik yoğunluğu gibi durumlarda, satıcının sorumluluğu dışında gecikmeler yaşanabilir. Ancak sipariş edilen ürün seçilen gün içerisinde mutlaka teslim edilecektir. Sipariş konusu ürünlerin seçilen gün içerisinde satıcı tarafından teslim edilememesi halinde, alıcının Kredi Kartı ile online yapmış olduğu ödeme iade edilecek olup, ürünler ücretsiz olarak alıcıya teslim edilecektir.
 
6.2 Alıcı arzu ettiği takdirde aynı gün için de sipariş verebilir. Aynı gün içerisindeki siparişler, seçilen zaman aralığından 1 saat öncesine kadar verilebilmektedir. Bu tarz siparişlerde, sipariş konusu ürünlerin satıcı tezgahında kalmamış olması durumunda, sistem diğer mağazaları kontrol eder ve seçilen ürünü temin etmeye çalışır. Sipariş konusu ürünün tezgahların tümünde kalmamış olması durumunda ise, alıcıya, vermiş olduğu telefon numarasından ulaşılır ve o ürünün alternatifi başka bir ürün teklif edilir. Alıcının bu teklifi tercih etmemesi durumunda, sipariş iptal edilerek alıcının Kredi Kartı ile online yapmış olduğu ödeme iade edilir.
 
6.3 Sipariş konusu ürünleri aynı gün içerisinde ve olabildiğince hızlı almak isteyen alıcı, sitedeki ‘Ekspres Sipariş’ seçeneğini kullanabilir. Bu durumda seçilen ürünler, alıcıya en yakın mağazadan, en hızlı şekilde ulaştırılır. Bu tarz siparişin teslim süresi en fazla 2 (iki) saattir. Ancak her semt için bu tarz sipariş söz konusu olamamaktadır. ‘Ekspres Sipariş’ verilebilen semtlerin listesi sitede mevcuttur. Sipariş verilen ürünlerin 2 (iki) saat içerisinde teslim edilememesi halinde Kredi Kartı ile online yapmış olduğu ‘Ekspres Sipariş’ ücreti alıcıya iade edilir. Alıcı tarafından, Kapıda ödeme seçeneklerinden biri seçilmiş ise söz konusu ‘Ekspres Sipariş’ ücreti alıcıdan talep edilmez.
 
6.4 Satıcının tüm ürünleri günlük üretilmekte olup, bazı ürünleri hazırlamak 1 (bir) gün veya daha fazla zaman alabilmektedir. Bu nedenle, işbu madde kapsamında düzenlenen tüm teslimat şekilleri, ürünlerin hazırlanma sürelerine bağlıdır. Hazırlanmaları asgarî 1 (bir) gün alan ürünlerin hazırlanma süreleri, sipariş sırasında alıcıya bildirilmektedir. 
 
6.5 Teslimat için semt verisinin alıcı tarafından doğru girilmesi gerekmektedir. Ücretsiz teslimat yapılan semtlerden birinin işaretlenmiş olmasına rağmen, ücretli semtlerden biri adres satırına yazılmış ise, sipariş geçerli olmayacak ve alıcının Kredi Kartı ile online yapmış olduğu ödeme iade edilecektir. Alıcı tarafından, Kapıda ödeme seçeneklerinden biri seçilmiş ise, söz konusu nakliye ücreti alıcıdan kapıda tahsil edilecektir. Tahsilat gerçekleştirilemez ise paragraf 5.6 hükmü geçerli olacaktır. Teslimat yapılan semtler ile teslimat ücretlerinin listesi sitede mevcuttur.
 
6.6 Her bir sipariş sırasında, alıcıya, ürünlerin teslim edileceği kişi ve adres sorulmaktadır. Alıcı, önceden belirtilmiş olduğu kişilerden birini seçebileceği gibi, yeni bir kişinin bilgilerini de girilebilir. Sipariş konusu ürünler, belirtilen adreste imza karşılığında teslim edilecektir. Sipariş konusu ürünlerin, söz konusu adreste sadece belirtilen kişiye teslimi isteniyor ise, bunun, siparişe ait ön bilgilerin yer aldığı ‘Sipariş Özeti’ sayfasındaki ‘Ek Bilgiler’ kutucuğunda alıcı tarafından mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alıcının belirtmiş olduğu adreste bulunan bir kişiye teslimatın yapılması ile, satıcının teslim borcu tam olarak ifa edilmiş sayılır. Teslimat sırasında belirtilen adreste kimsenin olmaması veya alıcının mutlaka kendisine teslim edilmesini istediği kişinin bulunamaması durumunda, vermiş olduğu telefon numarasından alıcıya ulaşılarak bilgi alınır ve alıcının onayıyla bir 3. kişiye teslimat yapılabilir. Hayatın normal akışı içerisinde satıcıdan beklenebilecek tüm uğraşlara rağmen alıcıya ulaşılamaması halinde ise, satıcının teslim borcu son bulur. Verilen adresin eksik veya geçersiz olması durumunda sipariş iptal edilir. Teslimat, adres dışındaki bir noktaya, halka açık ortamlara, sokak ve cadde gibi yerlere yapılamaz.
 
7. SATICININ SORUMLULUĞU:
7.1 Alıcı kendi ürün seçimlerinden sorumludur. Ürünlerin içerisinde yer alan malzemelerin herhangi birine veya bir kaçına karşı alerjisi olan alıcı, söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmemelidir. Aksine davranış halinde ortaya çıkan hiçbir zarar ve ziyandan satıcı sorumlu tutulamaz. Diğer yandan satıcı ancak, sipariş konusu ürünlerin teslim anındaki ayıplarından sorumludur. Teslim anından itibaren ürünlerin tüm yarar ve zararları alıcıya geçmekte olup, satıcı, son tüketim zamanına kadar ürünlerin uygun şartlar altında saklanmaması ve/veya ürünlerin son tüketim zamanından sonraki bir tarihte tüketilmesi gibi nedenlerden kaynaklanabilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Son tüketim zamanı geçmiş olan ürünlerin mutlaka imha edilmesi gerekmektedir. 
 
7.2 İşbu sözleşme kapsamındaki ürünlerin ‘Gıda Ürünü’ olması nedeniyle, alıcının, teslim anındaki herhangi bir ayıbı vakit kaybetmeksizin satıcıya bildirmesi ve aynı zamanda ürünlerin bu süre zarfında bozulmaması için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Bu külfetlerin yerine getirilmemesi halinde, üründeki herhangi bir ayıptan dolayı alıcının satıcıya başvurma hakkı ortadan kalkar. 
 
7.3 Alıcının yukarıdaki paragrafta belirtilen külfetleri yerine getirmesi şartına bağlı olarak, teslim anındaki herhangi bir ayıptan ötürü satıcının sorumluluğu, alıcı tarafından maruz kalınan doğrudan zararlar veya işbu sözleşme kapsamındaki satış fiyatı kadardır.
 
7.4 İşbu madde kapsamında düzenlenmeyen tüm hususlara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
8. FİKRİ MÜLKİYET:
8.1 Alıcı, satıcı tarafından üretilen ürünlerin tarifleri üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının satıcıya ait olduğunu kabul eder. Aynı zamanda sitenin (tasarım, metin, logo, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm elemanları üzerindeki haklar da satıcıya aittir. Alıcı, satıcının marka, renk, amblem, logo ve diğer görsel kimlik unsurlarını kesinlikle kullanamaz. Sitenin alıcı tarafından incelenmesi veya ürünlerin sipariş edilmesi, söz konusu fikri mülkiyet unsurları üzerindeki hiçbir hakkın transferi anlamına gelmemektedir. Alıcı söz konusu unsurlardan herhangi birini yeniden üretmemeyi, adapte etmemeyi, pazarlamamayı, temsil etmemeyi, çevirmemeyi veya değiştirmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
8.2 Ancak eğer alıcının talebi doğrultusunda ürünlerin özelleştirilmesi (mesela ürünlerin alıcı firma tarafından hediye olarak dağıtılması amaçlanıyor ise) söz konusu ise, taraflarca karşılıklı olarak kabul edilen tasarımlar uyarınca alıcının logosu, markası veya benzer nitelikteki görsel kimlik unsurlarının, yine alıcı tarafından sağlanan formatta kullanılabilmesi amacıyla, münhasır olmayan, transfer edilmeyen ve geri alınabilir bir lisans hakkının satıcıya tanınmış sayılacağı, alıcı tarafından gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
 
9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:
Satıcı, işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda, sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen maddeleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan maddeler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme alıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Maddelerden herhangi birinin herhangi bir nedenden ötürü geçersiz hale gelmesi durumunda ise, diğer maddeler geçerliliklerini sürdürmeye devam edecektir.
 
10. MÜCBİR SEBEPLER:
Türk Hukuku açısından 'Mücbir Sebep' sayılan tüm hallerde, satıcı, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, satıcı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
11. GARANTİ ŞARTLARI:
İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Garanti Şartları için burayı tıklayınız.
 
12. GİZLİLİK:
İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Gizlilik ve Güvenlik Politikası için burayı tıklayınız. 
 
13. TEBLİGAT ADRESLERİ:
Satıcının Tebligat Adresi: Raşit Rıza Sok. No.9/ A Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul.
Alıcının Tebligat Adresi: Alıcının Madde 3 uyarınca siteye üye olurken vermiş olduğu adrestir.
 
14. DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşme gereğince taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, bilgisayar kayıtları, e-posta, faks ve diğer tüm haberleşmeler ile satıcının ticari defter ve kayıtları geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecek olup, taraflar bu maddenin HUMK.'un 287. maddesinde yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilin de doğan hukuki ilişkilerin idaresinde Türk Hukuku uygulanacak ve doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.